Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Få hjälp att sluta - för dig som utövar våld

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
Behöver du hjälp att förändra ditt beteende i en relation? För dig som är våldsam, kränkande eller kontrollerande finns hjälp att få.

Upplever du själv eller personer i din närhet att du kan bli skrämmande, våldsam, kontrollerande eller kränkande i er relation? Blir du arg och får utbrott som du ångrar efteråt?

Genom behandlingsmetoden Alternativ till våld (ATV) kan du få hjälp att hitta strategier att bearbeta och hantera känslor. Genom ATV finns stöd att få både för den som är utsatt, och hjälp att sluta för dig som utsätter andra för våld. Även barn och ungdomar som själva blivit utsatta eller sett andra bli utsatta, kan få stöd och behandling. 

Våld i en nära relation kan se väldigt olika ut. Det kan handla om hot om våld, våld i form av sparkar och slag eller andra typer av kränkande, kontrollerande eller skrämmande beteende.

Med nära relation menas en nära och förtroendefull relation. Det kan handla om en relation till en person du är gift eller sambo med, en pojkvän eller flickvän, föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar.

Alternativ till våld (ATV) i Jönköpings län erbjuder psykologisk behandling och samtalsstöd för personer som utövar skrämmande, kränkande eller skadande beteende i en nära relation.

ATV är en psykologisk behandling där du får samtalsstöd från någon av våra behandlare. Du kan till exempel få hjälp med att

 • komma fram till om det är vår hjälp du vill ha och behöver
 • klargöra dina problem 
 • öka din medvetenhet om vad som är aggressivitet och våld i en nära relation
 • öka förståelsen för hur våld påverkar den som drabbas
 • lära dig att känna igen och hantera dina tankar och känslor 
 • hitta alternativa handlingsmönster och strategier 
 • bli bättre på att kommunicera behov och känslor.

ATV är till för hela länet och det finns möjlighet att få hjälp via videosamtal för dig som har svårt att ta dig till Jönköping.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker online
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alternativ till våld (ATV) är en behandlingsmetod som ska hjälpa individer att hitta strategier att bearbeta och hantera känslor för att stärka den våldsutsatta och förändra beteenden hos våldsutövare.

Du kan också få hjälp med att få kontakt med barnbehandlare på annan mottagning eller arbeta vidare med ditt föräldraskap, till exempel genom kommunens familjebehandling.

För att kunna erbjuda behandling till hela länet finns det möjlighet till videosamtal.

Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Stöd till dig som är utsatt eller har upplevt våld

Jönköping

För dig som är eller har varit utsatt för en våldsam, kränkande eller kontrollerande nära relation.

Trygghetscirkeln föräldrautbildning i Sävsjö

Sävsjö

Trygghetscirkeln är en föräldrakurs som ges i grupp, där du får lära dig mer om barns känslor och hur du kan vara ett bra stöd för ditt barn.

ABC föräldrautbildning i Sävsjö

Sävsjö

Alla barn i centrum, ABC, är en föräldrakurs som ges i grupp, där du kan få stöd att utvecklas i din roll som förälder.