Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Finns i: Hela Sverige
Du som är kvinna och döv, hörselskadad eller dövblind kan få stöd av den nationella kvinnojouren NKJT.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT) kan ge dig stöd i kontakt med olika myndigheter som till exempel

  • polis
  • kriminalvård
  • psykiatri
  • socialtjänst
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket

Vi kan följa med dig till den myndigheten du ska besöka och stötta dig under mötet. Du kan också få hjälp med att översätta brev från olika myndigheter eller skriva en ansökan. 

Du kan få stöd av teckenspråkig medarbetare på skyddade boenden av NKJT:s mobila stödteam.

NKJT har också eget skyddat boende med teckenspråkig personal. 

Ett par dagar i veckan har NKJT en digital jour med chatt och videosamtal.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Har drop-in
  • Har tidsbokning

Ansvariga för vägvalet

NKJT

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT är en ideell partipolitisk och religiöst obunden rikstäckande organisation som arbetar med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och barn samt våld mot HBTQI-personer sedan 2019.

Organisationen arbetar efter visionen “En värld fri från våld för alla kvinnor som talar svenskt teckenspråk” och vi strävar efter att våra demokratiska arbetsformer ska präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.

NKJT:s hemsida
Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Novahusets chatt

Online

Du som har utsatts för sexuellt våld antingen fysiskt eller på internet, kan chatta med Novahusets stödchatt.

Tantjouren

Online & via telefon

Du som är äldre kvinna och behöver hjälp eller skydd mot våld i nära relation, kan prata med Tantjouren.

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.