Samtalsstöd och behandling hos Relationsvåldscentrum Väst

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som utsätts för våld eller använder våld i en nära relation kan få stöd och behandling i form av samtal.

Du kan komma till Relationsvåldscentrum på upp till fem fria samtal utan beslut från socialtjänsten. Om du vill fortsätta att ha kontakt efter de fria samtalen kan du ansöka om det. Du kan få hjälp med ansökan. 

Du kan få samtalsbehandling individuellt eller i grupp. All personal har tystnadsplikt. Relationsvåldscentrums personal har särskild kunskap om våld i nära relationer oavsett vilken form av våld du har utsatts för eller du utsätter andra för. 

Relationsvåldscentrum kan även ge dig stöd i rättsprocessen vid brottmål om det har gjorts en polisanmälan.

Om du har barn kan ditt barn få samtalsstöd när du har en pågående samtalskontakt på Relationsvåldscentrum. För samtalsstöd till barn behöver en utredning först göras av socialtjänsten. 

Kontakten med Relationsvåldscentrum är gratis.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Stockholms stads relationsvåldscentrum kan erbjuda stöd och behandling till dig som utövar våld, eller utsätts för våld i nära relation. De som arbetar på relationsvåldscentrum är behandlare med specialistkompetens inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.