Personligt ombud

Finns i: Kronoberg
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av ett personligt ombud för att få det stöd du behöver och har rätt till.

Ditt personliga ombud ska stödja dig i att få tillgång till samhällets stödfunktioner så att du kan leva ett självständigt liv.

Det är alltid du som bestämmer. Ditt personliga ombud jobbar för dig, inte någon annan. Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Tillsammans med ditt personliga ombud kan du få hjälp med att

  • prata med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig
  • hitta vad myndigheter och organisationer kan göra för dig
  • se till att olika myndigheter och aktiviteter stöttar dig tillsammans
  • få rätt kontakt med vården.

Det är gratis att få hjälp av ett personligt ombud. Det kostar inget.

Personliga ombud har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på vad ni pratar om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det personliga ombudets insatser riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som påtagligt försvårar din vardag.

Personliga ombuden arbetar inte med personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. Vi träffar dig på en plats du själv väljer. Vi har då ett första längre samtal tillsammans och efter det gör vi en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Fast Care - Kom in

Flera kommuner

Stöd till ukrainare för att komma in i samhället genom projektet Fast Care.

SamSIP - Kronoberg

Kronoberg

Om du behöver samordnat stöd från flera myndigheter kan en SamSIP hjälpa till.

Familjefrid Kronoberg - Ljungby

Ljungby

Du som vill ha någon att prata med om våld i nära relationer kan kontakta Familjefrid Kronoberg.