Familjefrid Kronoberg - Ljungby

Finns i: Ljungby (Kronoberg)
Du som vill ha någon att prata med om våld i nära relationer kan kontakta Familjefrid Kronoberg.

Familjefrid Kronoberg är både för dig som blir utsatt för våld och för dig som utsätter andra för våld.

På Familjefrid Kronoberg kan du vara med på:

  • Anhörigträffar som arrangeras regelbundet.
  • Individuella samtal för dig som är utsatt för våld.
  • Gruppverksamhet för dig som är vuxen kvinna och har varit eller är utsatt för våld i en nära relation. Gruppen träffas vid 13 tillfällen. Du får träffa andra med liknande erfarenheter och får lära dig att hantera sådant du varit med om. 
  • Samtalsstöd till barn individuellt eller i grupp.
  • Stöd och samtalsbehandling individuellt för dig som utövar våld.
  • Gruppbehandling för dig som är man och vill lära dig att ta kontroll över ditt våldsbeteende.

Det kostar inget att vara med. Alla som jobbar på Familjefrid Kronoberg har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om och vi skriver inte ner vad vi sagt. Men om vi känner oro för ett barn måste vi anmäla det till socialtjänsten.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Har tidsbokning

Övrigt

Under pandemin ställde vi om till att möta alla vuxna klienter digitalt vilket fungerat mycket bra. Utöver fysiska besök är det digitala alternativet till samtal något vi kommer fortsätta att erbjuda. 

Vår stödtelefon är inte bemannad hela tiden men telefonsvararen lyssnas av löpande och vi ringer upp så snart vi kan. Lämna namn och telefonnummer du vill bli uppringd på.

Familjefrid Kronoberg finns i Växjö och i Ljungby.  

Ansvariga för vägvalet

Gemensam finansiering med Region Kronoberg och länets alla åtta kommuner (Markaryd, Älmhult, Ljungby, Alvesta, Växjö, Tingsryd, Lessebo eller Uppvidinge).

Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

Familjefrid Kronoberg - Växjö

Växjö

Du som vill ha någon att prata med om våld i nära relationer kan kontakta Familjefrid Kronoberg.

En bra plats - anhörigstöd på nätet

Online (Ljungby)

Du som hjälper någon i din närhet i vardagen kan själv få stöd av “En bra plats”, som är ett anhörigstöd på nätet.

Få stöd som anhörig

Ljungby

Du som hjälper en anhörig i vardagen kan själv få stöttning av anhörigstöd.