Boendestöd

Finns i: Hudiksvall (Gävleborg)
Om du har svårt att få din vardag att fungera för att du har en funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om boendestöd.

Tillsammans med boendestöd planerar du vilket stöd du behöver utifrån det beslut du fått.

Det kan vara stöd för

  • städning
  • att skapa rutiner och struktur i din vardag
  • kontakter med olika myndigheter.

Det kan också handla om träffa andra människor, till exempel gå promenader eller träna på att vistas i sociala sammanhang.

Dina insatser tillsammans med boendestöd kostar dig ingenting, så länge du är delaktig i genomförandet av dina insatser.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Boendestöd finns som ett stöd för dig för att du ska få en tryggare vardag och ett mer självständigt liv.

Stödet du kan få utgår från dina behov och beslutas av kommunens socialsekreterare.

När du fått beslut om insatser från din socialsekreterare gör du en genomförandeplan tillsammans med ditt boendestöd. Ni utgår från de mål du har och hur du vill ha dina insatser genomförda.

Det är vanligt att insatsen successivt trappas ner för att avslutas i den takt som känns tryggt för dig.

Hälsa Vardag & boende Gemenskap & fritid
Hälsa Vardag & boende Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Öppen verksamhet Kompassen

Grästorp

Du som vill träffa andra människor är välkommen till Kompassen. Även du som har problem med beroende är välkommen.

Boendestöd

Ljusdal

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen.

Hälsotorget Söderhamns närsjukhus

Söderhamn

På Hälsotorget kan du få hjälp med att förbättra dina levnadsvanor.