Kvinnojouren Stöttan

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Kvinnojouren Stöttan finns för att ge stöd åt kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för våld.

Kvinnojouren Stöttan kan hjälpa dig med

  • stödjande samtal
  • stöd i kontakt med till exempel myndigheter och sjukvård
  • skyddat boende i en akut fas.

Kvinnojouren arbetar utifrån begreppet hjälp till självhjälp. Det betyder att du får stöd i dina egna beslut.

Hos kvinnojouren finns möjlighet både till enskilt stöd och gruppverksamhet.

Du behöver inte säga vad du heter när du kontaktar kvinnojouren. 

Alla som arbetar på kvinnojouren har tystnadsplikt. Ingen annan får reda på vad vi har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning

Ansvariga för vägvalet

Kvinnojouren Stöttan, ideell förening

Kvinnojouren Stöttan är religiöst och partipolitiskt obunden.

Familj & relationer Hälsa Vardag & boende
Familj & relationer Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.