Boendestöd

Finns i: Gnosjö (Jönköpings län)
Om du har svårt att få din vardag att fungera för att du har psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning, kan du ansöka om boendestöd.

Boendestöd finns som ett stöd för dig, för att du ska få en tryggare vardag och ett mer självständigt liv. 

Stödet du kan få utgår från dina behov. En socialsekreterare bedömer och beslutar om du kan få boendestöd.

När du fått ett beslut om stöd så gör du och boendestödjaren en plan tillsammans där ni utgår från vad som blir bäst för dig. Det är dina mål och hur du vill ha dina insatser genomförda som styr hur det ska bli.

Boendestödjaren kan ge dig stöd och motivera dig så att du till exempel kan klara av

  • städning och att sköta ditt hem
  • sköta din ekonomi
  • göra olika ärenden
  • att skapa rutiner och struktur i din vardag
  • kontakter med olika myndigheter.

Det kan också handla om att få stöd att träffa och prata med andra människor i olika sociala sammanhang. Till exempel i fritidsaktiviteter du gillar. 

Dina boendestödjare har tystnadsplikt och får inte berätta om dig för någon.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Boendestöd kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad.

Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. 

Boendestöd är en insats enligt Socialtjänstlagen och kommunens biståndshandläggare beslutar om du får boendestöd, och vilket stöd som är aktuellt utifrån dina behov.

Det är vanligt att insatsen successivt trappas ner för att avslutas i den takt som känns tryggt för dig.

Du kan kontakta biståndshandläggaren om du har frågor om boendestöd.

Syftet med boendestöd är att du ska få stöd, hjälp och möjlighet att utvecklas och kunna klara av ett så självständigt liv som möjligt. Det är ett praktiskt, socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. 

Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.

Boendestöd består av flera olika yrkesroller vilket kan erbjuda dig en bred kompetens.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Anhörigstöd vid beroende och missbruk

Värnamo

Du kan få stöd om du är anhörig eller närstående till en person med beroende.

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.

Stöd för förbättrad hälsa hos Hälsocenter

Gislaved

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.