Anhörigstöd

Finns i: Salem (Stockholms län)
Du som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning genom kommunens anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre, lever med psykisk ohälsa eller eller har någon form av funktionsnedsättning. Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Som anhörig räknas du som är en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska.

Målet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet.

Stödet ges genom en anhörigkonsulent och kan exempelvis vara

  • information och vägledning
  • individuella stödsamtal
  • samtalsgrupper där du möter andra anhöriga.

All kontakt med kommunens anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning

Övrigt

Du kan också ansöka om hjälp med avlösning i hemmet. Det kräver dock ett biståndsbeslut från kommunen. Läs mer på kommunens hemsida hur det går till att ansöka om avlösning.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd för dig som utövar våld

Upplands Väsby

Du som utsätter personer i din närhet för våld kan få stöd för att förändra ditt beteende.

Stöd för dig som är utsatt för våld

Upplands Väsby

Du som är vuxen och har blivit utsatt för våld i nära relationer kan hjälp.

MiniMaria i Huddinge

Huddinge

På MiniMaria kan du som är mellan 12 och 20 år få stöd i frågor om alkohol, narkotika eller spel om pengar.