Anhörigstöd

Finns i: Salem (Stockholms län)
Du som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning genom kommunens anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre, lever med psykisk ohälsa eller eller har någon form av funktionsnedsättning. Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Som anhörig räknas du som är en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska.

Målet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet.

Stödet ges genom en anhörigkonsulent och kan exempelvis vara

  • information och vägledning
  • individuella stödsamtal
  • samtalsgrupper där du möter andra anhöriga.

All kontakt med kommunens anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning

Övrigt

Du kan också ansöka om hjälp med avlösning i hemmet. Det kräver dock ett biståndsbeslut från kommunen. Läs mer på kommunens hemsida hur det går till att ansöka om avlösning.

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen, Salems kommun

Salems kommun
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.