Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp att hitta rätt stöd av Lotsen i Göteborg.

Lotsen ger dig information och vägledning så att du kan få det stöd du behöver av samhället och olika myndigheter. 

Det kan handla om till exempel

  • stöd enligt lagen om stöd och service, LSS, eller Socialtjänstlagen, SoL
  • ekonomi och god man
  • arbete och studier
  • sjukvårdsinsatser
  • hjälpmedel
  • bostadsanpassning
  • föreningar
  • kultur- och fritidsaktiviteter

När du kommer till Lotsen ser vi till att anpassa informationen så att du förstår den. Du kan till exempel få hjälp av en tolk. 

På hemsidan kan du läsa svar på frågor som Lotsen ofta får.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Stresshanteringsgrupp

Trollhättan

Lär dig hantera din stress!

Pop In - stöd för unga

Göteborg

Du som är 16-25 år och behöver stöd i kontakten med myndigheter och andra organisationer är välkommen till Pop In.

Seniorgrupp

Trollhättan

Du som är äldre och vill veta mer om åldrande och hälsa är välkommen till Seniorgruppen.