Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp att hitta rätt stöd av Lotsen i Göteborg.

Lotsen ger dig information och vägledning så att du kan få det stöd du behöver av samhället och olika myndigheter. 

Det kan handla om till exempel

  • stöd enligt lagen om stöd och service, LSS, eller Socialtjänstlagen, SoL
  • ekonomi och god man
  • arbete och studier
  • sjukvårdsinsatser
  • hjälpmedel
  • bostadsanpassning
  • föreningar
  • kultur- och fritidsaktiviteter.

När du kommer till Lotsen ser vi till att anpassa informationen så att du förstår den. Du kan till exempel få hjälp av en tolk. 

På hemsidan kan du läsa svar på frågor som Lotsen ofta får.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Personligt ombud

Grästorp

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.