Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Finns i: Vänersborg (Västra Götalandsregionen)
Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Spira finns för dig som behöver ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Vi undersöker tillsammans hur mycket du kan arbeta och vilken typ av arbetsuppgifter du klarar. Vi tittar också på om det finns anpassningar eller hjälpmedel som underlättar eller ökar din möjlighet att utföra arbete. 

När du är med i Spira kommer du att träffa ett team med hälsovetare, socionom och arbetsterapeut. Teamet har god kunskap om arbetsliv, funktionsnedsättningar, hälsa, anpassningar i arbete och hur dessa saker hänger ihop. 

För att kunna vara med i Spira behöver du vara igång i en arbetsträning eller praktik.

En utredning av arbetsförmåga i Spira pågår upp till cirka 6 månader. Vi kommer ha samtal om din hälsa, dina intressen och hur din vardag ser ut, om du arbetat eller studerat tidigare och vad du själv tror är möjligt och intressant att arbeta med i framtiden.

Vi kommer även besöka dig på den arbetsträningsplats eller praktikplats som du är på och ha gemensamma möten med dig och din handledare eller chef.  

För att Spira ska få så bra bild som möjligt av din arbetsförmåga kan vi även samverka med andra personer och myndigheter som du har kontakt med. Det kan vara vårdcentralen, Arbetsförmedlingen, socialsekreterare eller andra. Du är alltid med och godkänner vilka du vill att vi ska samarbeta med.  

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete Studier Hälsa
Arbete Studier Hälsa

Liknande vägval

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.