Finsam arbetsrehabplatser

Finns i: Lilla Edet (Västra Götalandsregionen)
Du som behöver stöd från flera myndigheter för att närma dig jobb eller studier kan få hjälp av en rehabvägledare.

I insatsen Finsam rehabplatser får du träffa en rehabvägledare som kan ge dig stöd på vägen mot jobb eller studier. Målet är att du ska kunna försörja dig själv, må bättre och trivas bättre med din tillvaro.

Du får stöd både enskilt och i grupp tillsammans med andra.

Det individuella stödet innehåller

  • kartläggning
  • samordning av rehabilitering
  • stöd vid myndighetskontakter
  • motiverande och vägledande samtal
  • jobbsök
  • coachning mot arbetsträning, praktik eller jobb.

I gruppaktiviteterna får du lära dig om arbetsmarknaden och hur du förbättrar din hälsa med hjälp av skapande och fysisk aktivitet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet Södra Vänern

Insatsen finansieras av Samordningsförbundet Södra Vänern. Samverkande myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun.

Arbete Hälsa Studier
Arbete Hälsa Studier

Liknande vägval

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.

Arbetsträning på MatRätt, Wieselgrensplatsen

Göteborg

På Räddningsmissionens butik kan du arbetsträna för att öka dina möjligheter att nå en egen försörjning.