Anhörigstöd

Finns i: Sigtuna (Stockholms län)
Du som är anhörig och vårdar en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Om du hjälper en närstående som till exempel har psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning eller ett beroende, kan du själv behöva få stöd.

Du kan få stöttning för att orka vårda en närstående som kanske är långvarigt sjuk, har demenssjukdom, har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller är äldre.

En närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Målet med anhörigstöd är att du ska få stöd så tidigt som möjligt, för att ge dig som närstående en ökad livskvalitet och att förebygga ohälsa. Anhörigstödet kan hjälpa dig att hitta lösningar som gör din vardag lättare. 

Vi kan bland annat erbjuda

 • stödsamtal
 • anhöriggrupper
 • information
 • föreläsningar och aktiviteter
 • anhörigvårdarkort
 • mötesplatser.

Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Anhörigstöd är för alla och kostar ingenting.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • Kräver tidsbokning

Övrigt

Det finns olika former av anhörigstöd beroende på om din närstående har psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning eller ett beroende.

Sigtuna kommun erbjuder också stöd och hjälpinsatser i form av

 • avlösning
 • korttidsvård.

Dessa insatser kräver ett beslut från en biståndshandläggare. Du behöver ansöka om hjälpen och få godkänt från kommunen för att kunna få den.

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.