Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd från ett personligt ombud.

Du och ditt personliga ombud gör tillsammans upp en plan för hur du skall få den hjälp du behöver. 

Personligt ombud kan bland annat stödja dig i kontakten med sjukvård och myndigheter som socialtjänsten och Försäkringskassan. Syftet med verksamheten är att hjälpa dig att få de insatser du behöver.

Personligt ombud har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om. Vi för inga journaler, men kan behöva göra minnesanteckningar. Vid avslutad kontakt förstörs eventuell dokumentation eller så överlämnar vi den till dig.

Det är du själv som avgör om du vill ta kontakt med Personligt ombud. När du har kontaktat oss gör vi en bedömning av om du tillhör vår målgrupp och om vi kan hjälpa dig. Om inte försöker vi hänvisa dig till annan lämplig verksamhet.

Det kostar inget att ha ett personligt ombud.

Personligt ombud finns på två adresser i Göteborg. Vilken du vänder dig till beror på var du bor.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Personligt ombud arbetar också uppsökande i verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar, som till exempel olika aktivitetshus.

Bräcke personligt ombud finns på två adresser i Göteborg: Marklandsgatan 3 och Norra Ågatan 10 B.

Ansvariga för vägvalet

Bräcke diakoni på uppdrag av Göteborgs stad

Liknande vägval