Självmordslinjen

Finns i: Hela Sverige
Du som har tankar om att inte orka leva eller är orolig för någon annan med självmordstankar och behöver någon att prata med, kan få hjälp av Självmordslinjen.

Hör av dig! Ring 90101, det är gratis eller  gå in på Självmordslinjens chatt. Vi har öppet dygnet runt.

Vi finns här för att lyssna på dig och prata med dig där du befinner dig i livet. Vi vill ge dig stöd, hopp och motivation till att vilja leva och/eller söka hjälp.

Din anonymitet och integritet är viktig för oss. När du hör av dig till Självmordslinjen har du alltid möjlighet att vara anonym.

Vi ser inte ditt telefonnummer när du ringer in till oss eller din IP-adress när du chattar. Vi kan inte heller ta reda på detta.

Det här vägvalet

  • Sker via telefon
  • Sker online

Övrigt

Medmänniskorna som svarar i självmordslinjen arbetar utan ersättning, har olika bakgrund. De har genomgått utbildning som innehåller grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa, självmord och hur man genom ett medmänskligt samtal kan stödja en person som har tankar om att inte orka leva.

 

Ansvariga för vägvalet

Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Verksamhetsidén är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Mind - hemsida
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.