Aktivt familjeläger för barn med rörelsenedsättning

Finns i: Hela Sverige
Du som är förälder till barn med rörelsenedsättning kan vara med på familjeläger tillsammans med ditt barn. Ni träffar andra i samma livssituation och kan utbyta erfarenheter och tips. 

Hos RG Aktiv Rehabilitering får hela familjen en möjlighet till ett vidgat perspektiv på barnets möjligheter och framtid. Det är ett givande tillfälle att komma i väg med familjen och göra något roligt och lärorikt tillsammans.

På familjelägren får du

 • roliga aktiviteter för barnet och syskon
 • stort fokus på fysisk aktivitet som genom lek utvecklar barnets självständighet
 • föräldrakurs för vårdnadshavare, med föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte
 • möjlighet att få träffa andra familjer i liknande situation
 • vara i en miljö där personer med fysiska funktionsnedsättningar inte är avvikande.

Du kommer att få möjlighet att prata med och ställa frågor till kursledarna. Ledarna har själva levt med en skada eller sjukdom. Ledarna bidrar med tips och idéer från egen erfarenhet. Lek är en självklar och viktig del i barns liv och utveckling. Därför strävar föreningen efter att aktiviteterna på ett lustfyllt sätt får barnen att utvecklas.

Familjeläger finns för barn 4–8 år samt för barn 9–13 år.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som i över 40 år arbetat med fysisk och mental träning för personer med ryggmärgsskador och andra rörelsenedsättningar. Föreningen arbetar med att inspirera till ett självständigt, rikt och aktivt liv. Föreningen arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen. Förebilder som själva har levt med skada eller sjukdom en längre tid är med som ledare.  

Detta har lett fram till metoden Aktiv Rehabilitering (AR), vars effekter är verifierade i flera studier. Exempel på effekter av metoden Aktiv Rehabilitering är ökad självständighet i vardagliga aktiviteter, ökad sysselsättningsgrad, livstillfredsställelse och psykologiskt välbefinnande samt lägre vårdkonsumtion och färre sjukskrivningsperioder.

Aktiv Rehabilitering består av fem grundstenar:

 1. Förebilder
 2. Fokus på möjligheter
 3. Vardagsmiljö
 4. Fysisk träning
 5. Mental process genom möten
Hälsa Gemenskap & fritid Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Familj & relationer

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.