Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående. 

Stödet kan vara till exempel:

  • Anhöriggrupper
  • Avlösning
  • Dagverksamhet
  • Återkommande korttidsvistelse

Du kan också få stöd av en anhörigkonsulent.

På hemsidan kan du läsa mer om de olika stöd som finns. 

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Liknande vägval

Lotsen servicebostad

Nordanstig

Lotsen är ett boende för dig med psykisk funktionsnedsättning och som behöver stöd i vardagen.