Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Nordanstig (Gävleborg)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte mår bra kan själv få stöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller någon beroendesjukdom.

Vi hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående.

Vi erbjuder dig även rådgivning, stödsamtal och avlösning i hemmet.

Du är också välkommen att komma och fika på vårt kafé.

Övrigt

På anhörigstöds kafé kan du träffa andra i samma situation att prata med över en kopp kaffe. Dina närstående är också välkomna. Ibland ordnar vi temadagar med olika föreläsare.

Anhörigstöd samarbetar med frivilligorganisationer, Svenska kyrkan, primärvården och psykiatrin.

Liknande vägval