Studiecirkel om ensamhet

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som vill hitta en väg ut ur ensamhet eller vill lära dig mer om ensamhet kan delta i studiecirkeln Ensamhet, självförtroende och kommunikation.

I studiecirkeln pratar om hur du och de andra deltagarna om hur ni mötet med varandra kan skapa förtroende och samhörighet.

Träffarna utgår från olika teman. Kursledaren anpassar innehållet utifrån de som ingår i gruppen.

Teman för träffarna är

  • frivillig och ofrivillig ensamhet
  • bemötande
  • kraften i att lyssna
  • självförtroende och självkänsla
  • retorik och kommunikation
  • våga vara sårbar.

Kursen ges vid fyra till fem träffar. Gruppen består av sex till åtta deltagare.

Det är kostar ingenting att gå på träffarna.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

 En kursomgång  i studiecirkeln startar löpande när det finns  tillräckligt många deltagare för att bilda en grupp. 

Ansvariga för vägvalet

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.