Kuling – stödgrupper för barn och unga i Örebro

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.

Genom Kuling får du träffa andra barn och ungdomar som också har föräldrar som är sjuka. Ni träffas en gång i veckan.

På Kuling får du:

  • träffa barn i din egen ålder
  • fika, leka och lära dig mer om vad psykisk sjukdom är, vad det kan bero på, och hur man kan bli bättre.
  • prata om hur det kan vara att leva med en mamma/pappa som är psykiskt sjuk.

Det kostar ingenting att vara med. Det är gratis.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Kuling drivs av psykiatrin i Region Örebro län och vänder sig till alla föräldrar inom psykiatrin och deras familjer.

Barn- och ungdomsgrupperna är åldersindelade från förskoleklass och uppåt. Grupperna träffas en gång i veckan.

Kuling är en stödverksamhet och ingen behandling. Genom lek, övningar och lärande förmedlar Kuling kunskap till barnen om psykisk sjukdom och hur det blir för barn och familjer där föräldrar drabbas av psykisk sjukdom. Kunskap är en viktig skyddande faktor för att förhindra att barnen själva utvecklar psykisk ohälsa.

På Kuling förmedlar vi också att det inte är barns fel, att de inte är ensamma, avlastar skuld, skam och ansvar, och förmedlar hopp. Om familjen har behov av annat stöd än vad vi kan ge hjälper vi dem vidare i kontakten med t.ex. socialtjänsten.

Kuling ger också stöd till föräldrarna. I föräldrastödsgrupperna får föräldrarna stöd i föräldraskapet. VI pratar om gränser, relationer och hur psykisk sjukdom påverkar familjen, bland annat.

Kulings grupper är avgiftsfria och vi bjuder på fika.

Hälsa Familj & relationer Gemenskap & fritid
Hälsa Familj & relationer Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Fontänhuset

Örebro

Du som lever med psykisk ohälsa kan gå på arbetsrehabilitering hos Fontänhuset.