Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom i Örebro

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är förälder och diagnosticerad med psykisk sjukdom, eller har barn tillsammans med någon som är diagnosticerad, kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Genom Kuling får du träffa andra föräldrar i samma sits och kan prata och lära av varandra. På Kuling pratar vi bland annat om:

  • hur psykisk sjukdom påverkar föräldraskapet och familjen
  • relationer
  • gränser och gränssättning.

Det är gratis att vara med. Det kostar ingenting.

Kuling bjuder på fika.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Kuling drivs av psykiatrin i Region Örebro län. Vi vänder oss till alla föräldrar inom psykiatrin och deras familjer.

Kuling har grupper för Föräldrar samt barn och unga

Hälsa Familj & relationer Gemenskap & fritid
Hälsa Familj & relationer Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.

Fontänhuset

Örebro

Du som lever med psykisk ohälsa kan gå på arbetsrehabilitering hos Fontänhuset.