Anhörigstöd

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Du som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående lever med psykisk ohälsa, har ett missbruk eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Som anhörig räknas du som är en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska. 

Målet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet.

Anhörigstödet kan exempelvis vara

  • information och vägledning
  • individuella stödsamtal
  • samtalsgrupper där du möter andra anhöriga.

Stödet kostar inget och sker utan dokumentation och under sekretess. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online

Övrigt

På kommunens hemsida kan du också läsa om olika digitala och fysiska aktiviteter för dig som är anhörig.

Ansvariga för vägvalet

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

MiniMaria i Huddinge

Huddinge

På MiniMaria kan du som är mellan 12 och 20 år få stöd i frågor om alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Personligt ombud

Sundbyberg

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.

Personligt ombud

Upplands-Bro

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.