Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Mind Forum

Finns i: Hela Sverige
Du som behöver en trygg plats på nätet där du anonymt kan prata om livet när det känns tufft, kan skriva på Mind Forum.

Mind Forum är där livet får ta plats. Här diskuterar vi allt det där som kallas livet.

Du kan dela med dig, ge och få stöd, läsa fakta om psykisk ohälsa samt läsa andras berättelser.

Saker vi pratar om:

  • arbete och ekonomi
  • ensamhet och depression
  • rädsla
  • samhälle
  • skola
  • stress

På Mind Forum är du anonym.

Det här vägvalet

  • Har drop-in

Ansvariga för vägvalet

Mind

Minds uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete.

Läs mer om Mind

Liknande vägval

Ung livsstil - förälder

Online

Du som är förälder och har funderingar kring ditt barns livsstil kan lära dig mer på hemsidan Ung livsstil.

Somaya stödjour

Online & via telefon

Kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld, hot eller förtryck kan få stöd.