Mind Forum

Finns i: Hela Sverige
Du som behöver en trygg plats på nätet där du anonymt kan prata om livet när det känns tufft, kan skriva på Mind Forum.

Mind Forum är där livet får ta plats. Här diskuterar vi allt det där som kallas livet.

Du kan dela med dig, ge och få stöd, läsa fakta om psykisk ohälsa samt läsa andras berättelser.

Saker vi pratar om:

  • arbete och ekonomi
  • ensamhet och depression
  • rädsla
  • samhälle
  • skola
  • stress

På Mind Forum är du anonym.

Det här vägvalet

  • Sker online

Ansvariga för vägvalet

Mind

Minds uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete.

Läs mer om Mind

Johanna Nordin

Verksamhetsansvarig Mind stödlinjer

Helén Thorén

Verksamhetsledare Mind Malmö

Anette Jäderberg

Verksamhetsledare Mind Göteborg

Lotta Uvenkrans

Verksamhetsledare Mind Halmstad

Lisa Wendby

Verksamhetsledare Mind Umeå
Hälsa Gemenskap & fritid Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Familj & relationer

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.