Villa Vägen ut! Revansch

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet kan få komma till Villa Vägen ut! Revansch.

Målet när du bor på Villa Vägen ut! Revansch är att komma bort från en destruktiv livsstil. Du får stöd att bygga upp ett fungerande liv med arbete, fritid och ett gott socialt nätverk. 

På boendet  finns personal dygnet runt. Alla som jobbar här har själva erfarenheter av att ha lämnat missbruk, kriminalitet eller gängkriminalitet bakom sig. Personalen har bred kompetens, utbildning och kommer från olika kulturella och etniska bakgrunder.

Alla som bor på Villa Vägen ut! Revansch hjälps åt att sköta hushåll och alla sysslor.  Du får en egen plan för att nå din målsättning. Det är nolltolerans mot alkohol och droger på boendet. 

På boendet får du till exempel

  • samtal enskilt och i grupp
  • gymkort och fritidsaktiviteter
  • gå på NA/AA-möten
  • råd om hälsa och kost

Du får stöd att bygga upp en hållbar tillvaro. När du flyttar från Villa Vägen ut! Revansch får du också en egen plan för utslussning, efterbehandling och boende. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Villa Vägen ut! Revansch arbetar enligt 12-stegsmodellen och med A-CRA och CRA som är evidensbaserade behandlingsprogram för ungdomar och vuxna med alkohol- och drogproblem, samt med behandlingsprogrammet Kriminalitet som livsstil. MI (motiverande intervju) och erfarenhetsbaserad miljöterapi är ytterligare metoder som boendet använder i vardagen.

Boendet är ligger i Sundsvall men öppet för sökande från hela Sverige.

Villa Vägen ut! Revansch är ett arbetsintegrerande socialt företag och kan därmed skapa arbetstillfällen för dig som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vardag & boende Hälsa
Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Passus - Fryshuset

Du som vill lämna ett kriminellt gäng eller nätverk kan få stöd av Passus.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Du som är kvinna och döv, hörselskadad eller dövblind kan få stöd av den nationella kvinnojouren NKJT.