Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som har blivit utsatt eller riskerar att bli utsatt för våld kan få hjälp av socialtjänstens mottagning för våld i nära relationer. Även du som har utsatt andra för våld, eller tror att du kanske kommer att göra det, kan få stöd.

Både du och din familj kan få stöd. Tillsammans planerar vi stödet utifrån er situation. 

Stödet sker genom rådgivning och samtal, enskilt eller i grupp.

Du kan också få stöd i kontakten med till exempel sjukvård, polis, skola och kvinnojour. 

Alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt. Det kostar ingenting att få stödet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.