Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som har blivit utsatt eller riskerar att bli utsatt för våld kan få hjälp av socialtjänstens mottagning för våld i nära relationer. Även du som har utsatt andra för våld, eller tror att du kanske kommer att göra det, kan få stöd.

Både du och din familj kan få stöd. Tillsammans planerar vi stödet utifrån er situation. 

Stödet sker genom rådgivning och samtal, enskilt eller i grupp.

Du kan också få stöd i kontakten med till exempel sjukvård, polis, skola och kvinnojour. 

Alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt. Det kostar ingenting att få stödet.

Det här vägvalet

  • Kräver tidsbokning

Liknande vägval

Sandvikens familjecenter

Sandviken

Sandvikens familjecenter kan stötta dig som är förälder. Även dina barn kan få stöd.