Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Gävle (Gävleborg)
Du som lever i en relation med våld och hot kan få stöd. Både du som utsätts för våld och du som utövar våld kan få stöd. Stödet finns även för barn och unga som lever med våld i en nära relation.

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad och utsatt för fysiskt våld eller att du är kontrollerande, kränkande, hotar och utsätter någon för fysiskt våld. 

Stödet du får kan vara till exempel:

  • Rådgivning och ökad kunskap om våld i nära relationer.
  • Samtalsstöd och behandling.
  • Praktisk hjälp till exempel vid kontakt med myndigheter.
  • Hjälp vid ditt boende eller om du behöver nytt boende.
  • Försörjningsstöd om du behöver ekonomisk hjälp.

Alla insatser är kostnadsfria och frivilliga. Du bestämmer själv om du vill tacka ja till stödet du erbjuds.

För samtliga insatser behöver du ett beslut från socialsekreterare. Kontakta oss för att ta reda på vilket stöd du kan få via Mottagningsenheten.

Vi som jobbar här har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad du har berättat för oss.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Ansvariga för vägvalet

Välfärd Gävle

Välfärd Gävle är en del av Gävle kommun och ansvarar bland annat för stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, socialt och ekonomiskt stöd och för vuxenutbildning.

Välfärd Gävle
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.