Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Gävle (Gävleborg)
Du som lever i en relation med våld och hot kan få stöd. Både du som utsätts för våld och du som utövar våld kan få stöd. Stödet finns även för barn och unga som lever med våld i en nära relation.

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad och utsatt för fysiskt våld eller att du är kontrollerande, kränkande, hotar och utsätter någon för fysiskt våld. 

Stödet du får kan vara till exempel:

  • Rådgivning och ökad kunskap om våld i nära relationer.
  • Samtalsstöd och behandling.
  • Praktisk hjälp till exempel vid kontakt med myndigheter.
  • Hjälp vid ditt boende eller om du behöver nytt boende.
  • Försörjningsstöd om du behöver ekonomisk hjälp.

Alla insatser är kostnadsfria och frivilliga. Du bestämmer själv om du vill tacka ja till stödet du erbjuds.

För samtliga insatser behöver du ett beslut från socialsekreterare. Kontakta oss för att ta reda på vilket stöd du kan få via Mottagningsenheten.

Vi som jobbar här har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad du har berättat för oss.

Ansvariga för vägvalet

Välfärd Gävle

Välfärd Gävle är en del av Gävle kommun och ansvarar bland annat för stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, socialt och ekonomiskt stöd och för vuxenutbildning.

Välfärd Gävle

Liknande vägval

Sandvikens familjecenter

Sandviken

Sandvikens familjecenter kan stötta dig som är förälder. Även dina barn kan få stöd.