Rise - stödlinje

Finns i: Hela Sverige
För dig som varit utsatt för sexuella övergrepp som barn finns stöd att få från Rise. Även du som jobbar med målgruppen eller är anhörig till någon som varit utsatt kan vända dig hit.

Tanken med stödet är att du ska få hjälp att hantera din situation. Det kan vara för din egen skull, eller för någon i din närhet.

Du kan ringa eller mejla till Rise stödlinje. Du kan också gå in på chatten. Där  svarar stödpersoner som har utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. 

Det här gäller för samtalen:

  • Du bestämmer själv vad du vill prata om. 
  • Du kan vara anonym när du tar kontakt. 
  • Du får lämna samtalet när du vill.
  • Rise för inga anteckningar och har tystnadsplikt. Ingen får veta vad du pratar om.
  • Om det behövs kan stödpersonerna på Rise föreslå andra stödorganisationer för dig.

Stödlinjen är öppen för alla inom målgruppen, och kostar ingenting.

Du kan också gå in på hemsidan eller  Stödportalen. Där finns samlad information, kunskap, verktyg och inspiration för att du ska kunna hjälpa dig själv. Här kan du få stöd i din egen läkningsprocess, oavsett var du bor i landet och när du behöver hjälpen.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker via telefon

Övrigt

För medlemmar finns också olika typer av medlemsaktiviteter, bland annat stödgrupper, sociala och skapande aktiviteter, föreläsningar, läger med mera.

Rise för medlemmar är till för dig som

  • är 18 år eller äldre
  • har varit utsatt för sexuella övergrepp som barn.

På hemsidan kan du läsa mer om hur du blir medlem och se vilka aktiviteter som erbjuds. 
Rise - Stöd för medlemmar

Ansvariga för vägvalet

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.

Rise bildades 1981 och är en medlemsförening vars viktigaste uppgift är att erbjuda stöd och hjälp till självhjälp för vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Utöver stödverksamheten arbetar Rise även opinionsbildande samt utbildar kring sexuella övergrepp i barndomen, långsiktiga konsekvenser samt värdet av ett anpassat bemötande av den som utsatts.

Rise - hemsida
Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.

Nätvandrarchatten

Online

Du som är ung och vill prata med en trygg vuxen anonymt kan komma till Nätvandrarchatten.