Anhörigstöd

Finns i: Vänersborg (Västra Götalandsregionen)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som gör din vardag lättare. Anhörigstödet kan också stötta dig så att du och din närstående mår bättre.

Du kan stötta en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

För att du ska orka och må gott behöver du fylla på med energi och ibland få tillgång till nya strategier som kan underlätta för dig i ditt vardagsliv. Stödet utgår från dina behov och den livssituation som du befinner dig i. 

Du kan till exempel delta i  

  • stödsamtal 
  • anhöriggrupper
  • tematräffar
  • föreläsningar. 

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Råd och stöd - Familjens hus

Vänersborg

Du och din familj kan få stöd att förändra er situation och få vardagen att fungera bättre.

Få stöd i din relation

Trollhättan

När din relation inte känns bra kan du få stöd av Schyssta relationer.

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.