Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Du som har blivit utsatt eller riskerar att bli utsatt för våld kan få stöd och hjälp av socialtjänsten.

Du kan få stöd och hjälp att lämna relationen.

Du som har en rädsla för att du kommer att utsätta andra för våld, eller har använt våld i nära relationer, kan också få stöd.

Både du och din familj kan få stöd och hjälp.

Du kan också få stöd till kontakter med andra myndigheter och samverkanspartner, exempelvis sjukvård, polis, skola och kvinnojour.

Socialtjänsten är skyldig att ge dig stöd akut, på kort och lång sikt. 

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval

Sandvikens familjecenter

Sandviken

Sandvikens familjecenter kan stötta dig som är förälder. Även dina barn kan få stöd.