Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Du som har blivit utsatt eller riskerar att bli utsatt för våld kan få stöd och hjälp av socialtjänsten.

Du kan få stöd och hjälp att lämna relationen.

Du som har en rädsla för att du kommer att utsätta andra för våld, eller har använt våld i nära relationer, kan också få stöd.

Både du och din familj kan få stöd och hjälp.

Du kan också få stöd till kontakter med andra myndigheter och samverkanspartner, exempelvis sjukvård, polis, skola och kvinnojour.

Socialtjänsten är skyldig att ge dig stöd akut, på kort och lång sikt. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.

Stöd vid våld i nära relationer

Söderhamn

Du som är utsatt för våld och hot i en relation kan få hjälp. Stödet finns även för dig som utövar våld.