Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Du som har blivit utsatt eller riskerar att bli utsatt för våld kan få stöd och hjälp av socialtjänsten.

Du kan få stöd och hjälp att lämna relationen.

Du som har en rädsla för att du kommer att utsätta andra för våld, eller har använt våld i nära relationer, kan också få stöd.

Både du och din familj kan få stöd och hjälp.

Du kan också få stöd till kontakter med andra myndigheter och samverkanspartner, exempelvis sjukvård, polis, skola och kvinnojour.

Socialtjänsten är skyldig att ge dig stöd akut, på kort och lång sikt. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.