Anhörigstöd

Finns i: Sävsjö (Jönköpings län)
Om du hjälper eller ger stöd till en närstående, kan du själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående inte klarar vardagen själv. Det kan bero på att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående. Det kan också vara att träffa andra i liknande situation.

Genom anhörigstöd kan du till exempel delta i

  • stödsamtal
  • anhöriggrupper
  • föreläsningar och utbildningar.

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna stötta anhöriga som stödjer eller hjälper någon närstående. Det gäller oavsett om den anhörige stödjer eller hjälper en person med funktionsvariationer, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller äldre och barn med särskilda behov. 

Sävsjö kommun erbjuder även insatser som gör det lättare för den anhöriga att vårda eller stötta sin närstående. För en del insatser krävs ett biståndsbeslut utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Exempel på detta kan vara boendestöd, kontaktperson, daglig verksamhet men också avlösning i hemmet eller hemtjänst. För mer information kontakta anhörigsamordnare eller kommunens biståndshandläggare.

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Boendestöd

Gnosjö

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Personligt ombud

Gnosjö

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.

Boendestöd

Jönköping

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.