Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kurser för migranter med rörelsenedsättning

Finns i: Hela Sverige
Du som kommer från ett annat land och har en rörelsenedsättning kan få stöd till ett aktivt liv och lära dig hur du tar dig fram lättare. Kurserna passar dig som är osäker på svenska språket.

Hos RG Aktiv Rehabilitering möter du personer från olika länder. De har levt länge med rullstol, eller med problem att gå. På kurserna får du träna på att klara dig i vardagliga situationer.

Du lär dig att

  • förbättra din balans
  • hantera din rullstol
  • förbättra din gångteknik
  • ta dig fram över trösklar
  • ta dig fram på sluttande plan, på ojämna underlag och i trappor
  • åka med lokaltrafik, som buss och pendeltåg.

Du kommer att få möjlighet att prata med och ställa frågor till kursledarna. Ledarna har själva levt med en skada eller sjukdom en längre tid. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som i över 40 år arbetat med fysisk och mental träning för personer med ryggmärgsskador och andra rörelsenedsättningar.

Det finns migranter som har förhållandevis liten kunskap om sin skada och hur de kan leva ett aktivt liv. Många har levt i passivitet länge. Även kultur och normer kan bidra till att man inte tror att man har en plats i samhället. Med en rörelsenedsättning, särskilt som rullstolsanvändare, är trösklarna bokstavligen fler och de fysiska utmaningarna större.

Hos RG Aktiv Rehabilitering får deltagare möjlighet att möta andra som har flera års erfarenhet av att leva med en skada eller diagnos, både från Sverige och andra länder. De erbjuds kunskap om hur de kan leva ett självständigt liv på sina villkor, med familj, studier och arbete. RG Aktiv Rehabilitering ökar förutsättningarna för integrering och delaktighet i det svenska samhället. 

Föreningens förebildsledare talar flera olika språk.

Liknande vägval

Ung livsstil - förälder

Online

Du som är förälder och har funderingar kring ditt barns livsstil kan lära dig mer på hemsidan Ung livsstil.

Somaya stödjour

Online & via telefon

Kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld, hot eller förtryck kan få stöd.