Personligt ombud i centrala Östergötland

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ombudet kan hjälpa dig att få rätt insatser från samhället när du behöver råd och stöd för att förenkla och förbättra din vardag.

Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans fram till vad du behöver och hur stödet ska se ut. 

Det kan till exempel handla om

  • att få stöd i din kontakt med vården eller olika myndigheter
  • hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
  • att vara ett stöd för att du själv ska kunna sköta din ekonomi. 

Det kostar inget att ha ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud pratar bara med personer som du har godkänt. Ombudet jobbar för dig, inte på uppdrag av någon annan. 

Stödet är frivilligt. Du måste själv vilja ha stödet för att ombudet ska kunna hjälpa dig.

Ombudet har tystnadsplikt, så ingen annan får reda på vad ni pratar om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Kontoret i Linköping tar även hand om dig som bor i Åtvidaberg, Kinda och Ydre.

Du behöver inte ha någon diagnos för att få stöd. 

Du behöver inget beslut från någon myndighet för att få stöd från ett personligt ombud. Men för att kunna få ett personligt ombud behöver du ha stora svårigheter i din vardag, och behov av samordning kring vård, stöd och service.

Du kan själv kontakta personligt ombud eller ta hjälp av en anhörig eller personal på någon myndighet. 

Om du behöver ett mer långsiktigt stöd så hjälper det personliga ombudet dig att hitta en sådan lösning. Det kan till exempel vara genom en god man, ett boendestöd, daglig verksamhet eller hemtjänst. 

Personligt ombud

  • är en frivillig kostnadsfri verksamhet
  • är en möjlighet för dig att få hjälp att hitta rätt stöd, är alltså ingen lagstadgad rätt
  • är fristående från kommunens övriga verksamheter, är alltså ingen myndighet
  • kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.
Hälsa Vardag & boende Ekonomi
Hälsa Vardag & boende Ekonomi

Liknande vägval

ABC för god psykisk hälsa

Online (Östergötland)

För dig som vill ha stöd för att må bra psykiskt finns ABC för god psykisk hälsa.

Novahusets samtalsmottagning

Linköping

Du som utsatts för sexuellt våld antingen fysiskt eller på internet och behöver stöd, kan få hjälp av Novahuset.

Anhörigstöd

Åtvidaberg

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.