Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Öppenvård vuxen

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Om du har problem kring alkohol, droger eller spel kan du höra av dig till Ockelbo kommuns öppenvård.

Ockelbo kommuns egen öppenvård erbjuder stödsamtal och behandling för beroende, missbruk och riskbruk av alkohol, droger och spel. 

Öppenvården erbjuder också hjälp till dig som är anhörig till någon som har missbruksproblem, och till dig som vuxit upp i en familj där missbruk funnits tidigare.

Det finns behandlingar som sker enskilt och sådana som sker i grupp. Det är din situation och dina behov som styr vilken typ av behandling som är aktuell.

Kortare samtal, som kallas konsultativa samtal, kan du få utan beslut från handläggare. Vill du ha en längre behandling så behöver du först ett beslut från en handläggare på kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Konsultativa samtal

Som invånare i Ockelbo kommun kan du träffa en alkohol- och drogterapeut för tre konsultativa samtal gällande eget eller anhörig/närståendes användning av alkohol, narkotika eller spel. Samtalen är inte individuellt utformade och kräver inget beslut.

Individuella behandlingar

För att få individuellt riktade behandlingsinsatser krävs ett biståndsbeslut från handläggare. 

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.

Stöd vid våld i nära relationer

Söderhamn

Du som är utsatt för våld och hot i en relation kan få hjälp. Stödet finns även för dig som utövar våld.