Öppenvård vuxen

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Om du har problem kring alkohol, droger eller spel kan du höra av dig till Ockelbo kommuns öppenvård.

Ockelbo kommuns egen öppenvård erbjuder stödsamtal och behandling för beroende, missbruk och riskbruk av alkohol, droger och spel. 

Öppenvården erbjuder också hjälp till dig som är anhörig till någon som har missbruksproblem, och till dig som vuxit upp i en familj där missbruk funnits tidigare.

Det finns behandlingar som sker enskilt och sådana som sker i grupp. Det är din situation och dina behov som styr vilken typ av behandling som är aktuell.

Kortare samtal, som kallas konsultativa samtal, kan du få utan beslut från handläggare. Vill du ha en längre behandling så behöver du först ett beslut från en handläggare på kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Konsultativa samtal

Som invånare i Ockelbo kommun kan du träffa en alkohol- och drogterapeut för tre konsultativa samtal gällande eget eller anhörig/närståendes användning av alkohol, narkotika eller spel. Samtalen är inte individuellt utformade och kräver inget beslut.

Individuella behandlingar

För att få individuellt riktade behandlingsinsatser krävs ett biståndsbeslut från handläggare. 

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Boendestöd

Ljusdal

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen.

Hälsotorget Söderhamns närsjukhus

Söderhamn

På Hälsotorget kan du få hjälp med att förbättra dina levnadsvanor.

Hälsotorget Tullhuset, Gävle

Gävle

På Hälsotorget kan du få hjälp med att förbättra dina levnadsvanor.