Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd- och återhämtningscenter

Finns i: Eksjö (Jönköpings län)
Du som mår dåligt psykiskt och behöver stöd är välkommen till kommunens stöd- och återhämtningscenter. Även du som är anhörig eller jobbar med personer med psykisk ohälsa är välkommen.

Stöd- och återhämtningscenter är en plats som ska kännas trygg och stöttande. Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation och även träffa personer som jobbar med psykisk ohälsa. Det finns olika typer av aktiviteter att göra, både individuellt och i grupp.

Du kan till exempel ta del av

  • samtalsstöd för att nå dina mål och utvecklas i samhället
  • aktiviteter med fokus på återhämtning 
  • utbildningar och studiecirklar 
  • peer support, vilket betyder att en annan person med liknande erfarenheter kan stötta dig att hitta din väg till återhämtning.

Du är välkommen till stöd- och återhämtningscenter utan att ansöka och du behöver inget beslut från biståndsenheten.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
Hälsa Gemenskap & fritid
Hälsa Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Få hjälp att sluta - för dig som utövar våld

Jönköping

Behöver du hjälp att förändra ditt beteende i en relation? För dig som är våldsam, kränkande eller kontrollerande finns hjälp att få.

Stöd till dig som är utsatt eller har upplevt våld

Jönköping

För dig som är eller har varit utsatt för en våldsam, kränkande eller kontrollerande nära relation.

Brottsofferjouren i Jönköping

Flera kommuner i Jönköpings län

Brottsofferjouren kan ge stöd, vägledning och information till dig som har varit utsatt för brott eller som ska vittna i domstol.