Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd- och återhämtningscenter

Finns i: Eksjö (Jönköpings län)
Du som mår dåligt psykiskt och behöver stöd är välkommen till kommunens stöd- och återhämtningscenter. Även du som är anhörig eller jobbar med personer med psykisk ohälsa är välkommen.

Stöd- och återhämtningscenter är en plats som ska kännas trygg och stöttande. Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation och även träffa personer som jobbar med psykisk ohälsa. Det finns olika typer av aktiviteter att göra, både individuellt och i grupp.

Du kan till exempel ta del av

  • samtalsstöd för att nå dina mål och utvecklas i samhället
  • aktiviteter med fokus på återhämtning 
  • utbildningar och studiecirklar 
  • peer support, vilket betyder att en annan person med liknande erfarenheter kan stötta dig att hitta din väg till återhämtning.

Du är välkommen till stöd- och återhämtningscenter utan att ansöka och du behöver inget beslut från biståndsenheten.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Liknande vägval

Brottsofferjouren i Jönköping

Flera kommuner i Jönköpings län

Brottsofferjouren kan ge stöd, vägledning och information till dig som har varit utsatt för brott eller som ska vittna i domstol.

Öppenvård barn och unga

Sävsjö

Du som lever i en familj och är barn, ungdom eller vuxen, kan få råd och stöd av öppenvården barn och unga. Stödet är till för hela familjen.