Hälsoteamet, Aktivitetshuset

Finns i: Södermalm (Stockholms stad)
Du som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller beroende, har en funktionsnedsättning eller har ekonomiskt bistånd kan få delta i aktiviteterna på Aktivitetshuset.

Du får delta i Hälsoteamets aktiviteter under 6 månader och max två aktiviteter per vecka. Du kan vara med på aktiviteter som

 • hälsosamtal
 • kostkurser
 • stresshantering
 • mindfulness
 • träning på gym
 • träning i grupp
 • simning
 • cykling 
 • badminton.

Aktiviteterna är gratis under hela perioden.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Hälsoteamet är en del av Aktivitetshuset. Inom verksamheten arbetar sex tillsvidareanställda där två personer arbetar med den öppna mötesplatsen, studiecirklar samt praktiskt och socialt stöd. Fyra personer arbetar i den hälsoinriktade delen. Verksamheten leds av en biträdande enhetschef och det finns även gruppledare som stöd i det vardagliga arbetet. 

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.