Hälsoteamet, Aktivitetshuset

Finns i: Södermalm (Stockholms stad)
Du som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller beroende, har en funktionsnedsättning eller har ekonomiskt bistånd kan få delta i aktiviteterna på Aktivitetshuset.

Du får delta i Hälsoteamets aktiviteter under 6 månader och max två aktiviteter per vecka. Du kan vara med på aktiviteter som

 • hälsosamtal
 • kostkurser
 • stresshantering
 • mindfulness
 • träning på gym
 • träning i grupp
 • simning
 • cykling 
 • badminton.

Aktiviteterna är gratis under hela perioden.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Hälsoteamet är en del av Aktivitetshuset. Inom verksamheten arbetar sex tillsvidareanställda där två personer arbetar med den öppna mötesplatsen, studiecirklar samt praktiskt och socialt stöd. Fyra personer arbetar i den hälsoinriktade delen. Verksamheten leds av en biträdande enhetschef och det finns även gruppledare som stöd i det vardagliga arbetet. 

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Mötesplats 25

Haninge

Du som är vuxen och har psykisk eller social ohälsa kan komma till träffpunkten Mötesplats 25.

Relationsvåldsteamet Sigtuna kommun

Sigtuna

Du som är vuxen och har blivit utsatt för våld i nära relationer kan hjälp. Även du som utövar våld kan få hjälp.

Mini-Maria i Upplands Väsby

Upplands Väsby

På Mini-Maria kan du som är mellan 12 och 20 år få stöd i frågor om alkohol eller droger. Även anhöriga kan få stöd.