Kvinnofrid mot våld

Finns i: Linköping (Östergötland)
För dig som är 18 år och blivit utsatt för våld av någon som står dig nära eller för dig som funderar på om du har gått över en gräns i din parrelation, finns stöd och hjälp att få av Kvinnofrid i Linköping.

 Med våld menas

  • fysiskt våld
  • psykiskt våld
  • sexuellt våld
  • ekonomiskt våld
  • våld som inte syns. 

Det spelar ingen roll hur gammal du är, vilket kön du har eller var du kommer ifrån.
Alla som behöver får hjälp! 

Hos Kvinnofrid får du snabbt tid för information och enskilda samtal.

Kvinnofrid har också samtalsgrupper där du får träffa andra personer som varit med om liknande händelser som du.

Om du är yngre än 18 år hjälper personalen dig att förmedla kontakt.

Stöd från Kvinnofrid kostar inte något.

Vi som arbetar på Kvinnofrid har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på att du har pratat med oss. Om vi får information som kan betyda att barn under 18 år kan fara illa så är vi dock skyldiga att se till att det kan utredas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Det finns fler sätt att få hjälp på. Läs mer om våld i nära relationer på Linköpings kommuns hemsida. 

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Anhörigstöd

Åtvidaberg

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Kontaktcenter

Åtvidaberg

Få vägledning i samhällsfrågor som rör din vardag.

Boendestöd

Linköping

Du som behöver hjälp med att planera och få ordning på ditt vardagsliv kan få boendestöd.