Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kvinnofrid mot våld

Finns i: Linköping (Östergötland)
För dig som är 18 år och blivit utsatt för våld av någon som står dig nära eller för dig som funderar på om du har gått över en gräns i din parrelation, finns stöd och hjälp att få av Kvinnofrid i Linköping.

 Med våld menas

  • fysiskt våld
  • psykiskt våld
  • sexuellt våld
  • ekonomiskt våld
  • våld som inte syns. 

Det spelar ingen roll hur gammal du är, vilket kön du har eller var du kommer ifrån.
Alla som behöver får hjälp! 

Hos Kvinnofrid får du snabbt tid för information och enskilda samtal.

Kvinnofrid har också samtalsgrupper där du får träffa andra personer som varit med om liknande händelser som du.

Om du är yngre än 18 år hjälper personalen dig att förmedla kontakt.

Stöd från Kvinnofrid kostar inte något.

Vi som arbetar på Kvinnofrid har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på att du har pratat med oss. Om vi får information som kan betyda att barn under 18 år kan fara illa så är vi dock skyldiga att se till att det kan utredas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Det finns fler sätt att få hjälp på. Läs mer om våld i nära relationer på Linköpings kommuns hemsida. 

Liknande vägval

Boendestöd

Valdemarsvik

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Plattform Valdemarsvik

Valdemarsvik

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Valdemarsvik.

Plattform Finspång

Finspång

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Finspång.