Sysselsättning hos Mellanmålet

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som har psykisk ohälsa kan få stöd av Mellanmålet Rehab med sysselsättning.

Mellanmålet ger dig stöd med en individuellt utformad sysselsättning som planeras tillsammans med dig utifrån dina önskemål.  

På Mellanmålet kan du till exempel

  • delta i kurser och gruppaktiviteter utifrån ditt intresseområde 
  • få stöd i att hitta en eller flera arbetsplatser där du kan praktisera
  • träffa en studie- och yrkesvägledare för råd och information om studier och olika yrken
  • delta i digitala möten i Teams
  • delta digitalt i en del kurser. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Sysselsättning Mellanmålet har lång erfarenhet av att stötta personer med olika funktionsnedsättningar eller andra arbetsrelaterade svårigheter till arbete och studier.

Vår specialkompetens finns inom områdena psykiatri, neuropsykiatri och missbruk. Mellanmålets personal är välutbildad och arbetar enligt en metod som heter IPS (individual placement and support) som är den enda evidensbaserade metoden för att ge stöd till arbete. Arbetssättet bygger bland annat på att alla delar i insatsen är individuellt planerade, och att man samverkar med övriga i nätverket, såsom sjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Sysselsättning Mellanmålet har ett stort kontaktnät av arbetsgivare som kan erbjuda praktik och ibland leder en praktik hela vägen till en anställning.  

Sysselsättning Mellanmålet har en eller flera kurser och gruppaktiviteter varje dag. Utbudet varierar över tid men har ofta fokus på hälsa och välbefinnande då vi arbetar mycket med fokus på återhämtning.

Ansvariga för vägvalet

Mellanmålet Rehab AB

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag.

Ida Thorell

Affärsområdeschef och kontaktperson för frågor om avtal
Hälsa Arbete Studier
Hälsa Arbete Studier

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.