Kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet

Finns i: Östergötland
Du som mår dåligt psykiskt och har problem med till exempel ångest eller depression kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

Om du är intresserad av behandlingen blir du först kallad till ett samtal. Du och din behandlare pratar då om hur du mår och kommer fram till om KBT på nätet passar dig.

Under behandlingen får du uppgifter att göra och du får fylla i ett frågeformulär så att din behandlare kan följa hur du mår. Du har inte några bokade tider på en mottagning utan gör uppgifterna när det passar dig. Du bör avsätta ungefär 30 minuter varje dag.

Du har kontakt med en behandlare genom hela behandlingen. Efter behandlingen träffas ni för ett avslutande samtal.

Behandlingen pågår omkring åtta veckor.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker via telefon
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du betalar 200 kronor för det inledande samtalet och 200 kronor för det avslutande samtalet. För själva behandlingen betalar du 200 kronor i en engångsavgift.

Du kan även söka KBT-behandling direkt via Internetpsykiatri i Region Stockholm, oavsett var i landet du bor.

För unga mellan 13 och 18 år erbjuds också KBT på nätet i Östergötland län, med delvis annorlunda villkor.

 

Ansvariga för vägvalet

Region Östergötland

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Anhörigstöd

Åtvidaberg

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.

Kontaktcenter

Åtvidaberg

Få vägledning i samhällsfrågor som rör din vardag.

Boendestöd

Linköping

Du som behöver hjälp med att planera och få ordning på ditt vardagsliv kan få boendestöd.