Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Öppenvård motivation och ansvar (MoA)

Finns i: Sävsjö (Jönköpings län)
Om du känner oro för dina eller någon annans vanor när det gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du kontakta öppenvården MoA.

Öppenvården MoA erbjuder stöd och behandling för dig som är alkoholberoende eller drogberoende, har ett spelmissbruk eller annat riskbruk, eller om du är anhörig.

Öppenvården är i första hand till för dig som är över 18 år, men du kan kontakta oss även om du eller den det gäller är under 18 år. 

Lever du nära någon som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar och behöver stöd kan du genom oss få en kontakt med Sävsjö kommuns anhörigsamordnare. 

Hos öppenvården kan du få

  • råd- och stödsamtal vid upp till fem tillfällen
  • enskilda samtal
  • gruppsamtal
  • strukturerade behandlingsinsatser.

Via öppenvården har du möjlighet att få upp till fem råd- och stödsamtal. Du kan då vara anonym och inget dokumenteras. Hela verksamheten lyder under lagar om sekretess och tystnadsplikt.

Vid en längre kontakt med öppenvården krävs det att du träffar en handläggare som tillsammans med dig kartlägger vilket stöd eller behandling du behöver. 

Kommunen samverkar med polisen mot alkohol och droger i trafiken. Om du stoppas och rapporteras för ratt- eller sjöfylleri får du ett erbjudande om hjälp via SMADIT (samhället mot alkohol och droger i trafiken).

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är ett arbetssätt som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer som polis, kommun och region. Genom att ge personer möjlighet till vård och stöd direkt efter händelsen, vill man också kunna minska antalet återfall i den här typen av brott.

Liknande vägval

Stöd- och återhämtningscenter

Eksjö

Du som mår dåligt psykiskt och behöver stöd är välkommen till kommunens stöd- och återhämtningscenter. Även du som är anhörig eller jobbar med personer med psykisk ohälsa är välkommen.

Brottsofferjouren i Jönköping

Flera kommuner i Jönköpings län

Brottsofferjouren kan ge stöd, vägledning och information till dig som har varit utsatt för brott eller som ska vittna i domstol.

Öppenvård barn och unga

Sävsjö

Du som lever i en familj och är barn, ungdom eller vuxen, kan få råd och stöd av öppenvården barn och unga. Stödet är till för hela familjen.