Öppenvård motivation och ansvar (MoA)

Finns i: Sävsjö (Jönköpings län)
Om du känner oro för dina eller någon annans vanor när det gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du kontakta öppenvården MoA.

Öppenvården MoA erbjuder stöd och behandling för dig som är alkoholberoende eller drogberoende, har ett spelmissbruk eller annat riskbruk, eller om du är anhörig.

Öppenvården är i första hand till för dig som är över 18 år, men du kan kontakta oss även om du eller den det gäller är under 18 år. 

Lever du nära någon som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar och behöver stöd kan du genom oss få en kontakt med Sävsjö kommuns anhörigsamordnare. 

Hos öppenvården kan du få

  • råd- och stödsamtal vid upp till fem tillfällen
  • enskilda samtal
  • gruppsamtal
  • strukturerade behandlingsinsatser.

Via öppenvården har du möjlighet att få upp till fem råd- och stödsamtal. Du kan då vara anonym och inget dokumenteras. Hela verksamheten lyder under lagar om sekretess och tystnadsplikt.

Vid en längre kontakt med öppenvården krävs det att du träffar en handläggare som tillsammans med dig kartlägger vilket stöd eller behandling du behöver. 

Kommunen samverkar med polisen mot alkohol och droger i trafiken. Om du stoppas och rapporteras för ratt- eller sjöfylleri får du ett erbjudande om hjälp via SMADIT (samhället mot alkohol och droger i trafiken).

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är ett arbetssätt som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer som polis, kommun och region. Genom att ge personer möjlighet till vård och stöd direkt efter händelsen, vill man också kunna minska antalet återfall i den här typen av brott.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Peer support

Jönköpings län

Behöver du stöd i din återhämtning? Då kan Peer support vara något för dig.

Personligt ombud

Jönköping

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att få den hjälp du behöver, kan ansöka om ett personligt ombud.

Junepol

Jönköping

Om du behöver hjälp att ta dig ur ett beroende så finns Junepol för rådgivning och behandling.