Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Om du är eller riskerar att bli utsatt för våld kan du få stöd och hjälp. Både du och din familj kan få stöd. Även du som utövar våld kan få hjälp.

Du kan få stöd och hjälp av kommunen att förändra din situation. Om du inte orkar på egen hand finns hjälp att få. Både du och din familj kan få stöd. Vi utgår från din och familjens specifika situation. 

Om du har svårt att hantera din egen ilska så kan du också få hjälp.

Hos kommunen kan du få hjälp med

  • rådgivning och samtal
  • kontakt med myndigheter
  • kontakt med sjukvård eller polis
  • skyddat boende.

Du som är barn eller ungdom och har upplevt våld i din familj kan få prata med någon utomstående om vad du varit med om. Om du vill får du prata enskilt med någon från Socialtjänsten eller så kan du ha stöd av någon vid samtalet.  

Du behöver inte berätta vem du är och vi talar inte om för någon vad vi pratat om.

Stödet kostar ingenting för dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har tidsbokning
Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.