Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stöd vid våld i nära relationer

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Om du är eller riskerar att bli utsatt för våld kan du få stöd och hjälp. Både du och din familj kan få stöd. Även du som utövar våld kan få hjälp.

Du kan få stöd och hjälp av kommunen att förändra din situation. Om du inte orkar på egen hand finns hjälp att få. Både du och din familj kan få stöd. Vi utgår från din och familjens specifika situation. 

Om du har svårt att hantera din egen ilska så kan du också få hjälp.

Hos kommunen kan du få hjälp med

  • rådgivning och samtal
  • kontakt med myndigheter
  • kontakt med sjukvård eller polis
  • skyddat boende.

Du som är barn eller ungdom och har upplevt våld i din familj kan få prata med någon utomstående om vad du varit med om. Om du vill får du prata enskilt med någon från Socialtjänsten eller så kan du ha stöd av någon vid samtalet.  

Du behöver inte berätta vem du är och vi talar inte om för någon vad vi pratat om.

Stödet kostar ingenting för dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har tidsbokning
Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.

Beroendemottagning

Ovanåker

Om du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp. Även anhöriga kan få stöd.