Personligt ombud

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ett personligt ombud kan ge dig stöd i din kontakt med vården och andra myndigheter. Det är du och ditt ombud som tillsammans bestämmer vilket stöd du behöver. Ombudet jobbar för dig, inte på uppdrag av någon annan. 

Det personliga ombudet kan till exempel

  • ge råd och stöd
  • hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
  • ge stöd i kontakten med olika myndigheter.

Du får stödet under en bestämd tid. Du kan söka hjälp av ett personligt ombud flera gånger. 

Det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud. Ombudet har tystnadsplikt, så ingen annan får reda på vad ni pratar om. 

Stödet är frivilligt. Du måste själv vilja ha stödet för att ombudet ska kunna hjälpa dig. 

Ombudet träffar dig där det passar dig bäst, i bostaden, hos en vän, eller på en annan plats som känns bekväm för dig. Det går också att träffas i ombudens lokal i Jönköping.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Vi ser helst att du kontaktar oss själv, men det går också bra om en vän, anhörig, vårdpersonal eller någon annan hjälper dig.

Personligt ombud

  • är en frivillig kostnadsfri verksamhet
  • är en möjlighet för dig att få hjälp att hitta rätt stöd, alltså ingen lagstadgad rätt
  • är fristående från kommunens övriga verksamheter, alltså ingen myndighet
  • kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

För att kunna få ett personligt ombud behöver du ha stora svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av samordning kring vård, stöd och service.

Verksamheten personligt ombud beslutar inte om stöd, vård och service och svarar inte för vård och behandling. 

Personligt ombud tar inte heller över myndigheternas ansvar för samordning.

Personligt ombud ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.

Stöd för förbättrad hälsa hos Hälsocenter

Gislaved

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Boendestöd

Gislaved

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.