Kvinnojouren Blåklockan

Finns i: Gävle (Gävleborg)
Du som är kvinna och har blivit utsatt för någon form av våld kan få hjälp av Kvinnojouren Blåklockan.

Kvinnojouren Blåklockan finns till för dig som blivit utsatt för psykisk press, misshandel eller annan kränkande behandling. Du kan få hjälp med placering i skyddat boende hos oss av socialtjänsten i din kommun.

Du kan få hjälp med:

  • samtalsstöd
  • skyddat boende
  • kostnadsfri juridisk rådgivning
  • att lämna en relation.

Vår uppgift är att stötta kvinnor som blivit utsatta för våld, hot eller annat förtryck av närstående. 

Det är bara kvinnor som jobbar på Blåklockan och vi är utbildade att möta personer som blivit utsatta för våld.

Du behöver inte berätta vad du heter när du kontaktar oss. Vi som jobbar här har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Ansvariga för vägvalet

Kvinnojouren Blåklockan

Blåklockan är en ideell, feministisk, religiöst och partipolitiskt obunden förening som funnits sedan 1980. Vår främsta uppgift är att stötta kvinnor och barn som på olika sätt utsatts för förtryck, och/eller hot av närstående. Vi arbetar också förebyggande genom att föreläsa, utbilda, medvetandegöra, och opinionsbilda om mäns våld mot kvinnor. Vår personal är kompetent inom området våld i nära relationer, med flera olika utbildningar inom ämnet och lång erfarenhet av att bemöta utsatta kvinnor och barn. Vi är bland annat utbildade i KBT, MI, ACT, Trappan, BOF samt medicinsk yoga och erbjuder samtal både individuellt och i grupp. Hos får kvinnorna lära sig förstå våldet och våldets mekanismer samt praktiska verktyg för att hantera stressen, ångest, depression och rädslor. Kvinnojouren Blåklockan organiserar föreläsningar och utbildningar till myndigheter, skolor, arbetsplatser kring frågor som rör våld i nära relation och rådgivning till både arbetsgivare och anhöriga.

Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.

Stöd vid våld i nära relationer

Söderhamn

Du som är utsatt för våld och hot i en relation kan få hjälp. Stödet finns även för dig som utövar våld.