Kvinnojouren Blåklockan

Finns i: Gävle (Gävleborg)
Du som är kvinna och har blivit utsatt för någon form av våld kan få hjälp av Kvinnojouren Blåklockan.

Kvinnojouren Blåklockan finns till för dig som blivit utsatt för psykisk press, misshandel eller annan kränkande behandling. 

Du kan få hjälp med:

  • samtalsstöd
  • kostnadsfri juridisk rådgivning
  • att lämna en relation.

Kvinnojourens uppgift är att stötta kvinnor som blivit utsatta för våld, hot eller annat förtryck av närstående. 

Det är bara kvinnor som jobbar på Blåklockan och vi är utbildade att möta personer som blivit utsatta för våld.

Du behöver inte berätta vad du heter när du kontaktar oss. Vi som jobbar här har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Ansvariga för vägvalet

Kvinnojouren Blåklockan

Blåklockan är en ideell, feministisk, religiöst och partipolitiskt obunden förening som funnits sedan 1980. Vår främsta uppgift är att stötta kvinnor och barn som på olika sätt utsatts för förtryck, och/eller hot av närstående. Vi arbetar också förebyggande genom att föreläsa, utbilda, medvetandegöra, och opinionsbilda om mäns våld mot kvinnor. Vår personal är kompetent inom området våld i nära relationer, med flera olika utbildningar inom ämnet och lång erfarenhet av att bemöta utsatta kvinnor och barn. Vi är bland annat utbildade i KBT, MI, ACT, Trappan, BOF samt medicinsk yoga och erbjuder samtal både individuellt och i grupp. Hos får kvinnorna lära sig förstå våldet och våldets mekanismer samt praktiska verktyg för att hantera stressen, ångest, depression och rädslor. Kvinnojouren Blåklockan organiserar föreläsningar och utbildningar till myndigheter, skolor, arbetsplatser kring frågor som rör våld i nära relation och rådgivning till både arbetsgivare och anhöriga.

Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.