Få stöd av Peer support

Finns i: Jönköpings län
Du som är patient inom psykiatrin eller har stöd från den kommunala socialpsykiatrin kan få stöttning av en Peer support.

Peer support är en stödperson som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och återhämtning.

Peer support har kunskap och verktyg för att kunna hjälpa dig i din återhämtning. 

Hos Peer support kan du få stöd och vägledning. Peer support använder sina egna upplevelser för att kunna hjälpa andra i återhämtningen. 

Peer support är en person som finns till för dig. Det är ett kamratstöd som fokuserar på mötet och samtalet. Ni pratar tillsammans om vad du behöver stöd med.

En Peer support arbetar inom olika psykiatriska verksamheter och inom socialpsykiatrin som ett komplement till övrig personal. 

Att få stöd av en person med egen erfarenhet av psykisk hälsa och återhämtning ger hopp, skapar en känsla av sammanhang och stöttar personer att hitta sina egna vägar till återhämtning. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Peer support står för Personlig EgenErfaren Resurs och betyder att den person som jobbar som Peer support har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Peer support är en certifierad stödperson. Du och Peer supporten träffas och samtalar om det du vill få hjälp med. I samtalen med Peer supporten får du stöttning utifrån dina egna behov och det du vill få hjälp med. Du kan till exempel få hjälp med att identifiera dina styrkor och med att hitta en mer positiv och realistisk självbild. Du kan även få hjälp med att skilja på diagnos och personlighet och stöttning i att acceptera din diagnos. Målet är att du tillsammans med en Peer support ska upptäcka och utforska en väg framåt mot ett för dig meningsfullt liv.

Gemenskap & fritid Hälsa
Gemenskap & fritid Hälsa

Liknande vägval

Stråga fritidsgård

Jönköping

Fritidsgård för funkis mellan 10 och 25 år.

Pelarsalen i Värnamo

Värnamo

Arbetsträna i din egen takt i lugn miljö.

Häng med oss ut JKPG

Jönköping

Kom ut i naturen med en friluftsgrupp som är anpassad för dig med funktionsnedsättningar.