Boendestöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Finns i: Sollentuna (Stockholms län)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och har svårt att klara dig i vardagen, kan ansöka om boendestöd.

Målet med boendestödet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du behöver ansöka om boendestöd hos socialkontoret. En handläggare beslutar om du kan få boendestöd och vilket stöd du kan få. Sedan planerar du och boendestödjaren tillsammans hur stödet ska utformas.

En boendestödjare kan stötta dig med praktiska sysslor hemma och att hitta rutiner i vardagen.

Du kan bland annat få stöd och hjälp att

  • planera och få ordning på ditt vardagsliv hemma, till exempel skapa rutiner för tvätt och städning
  • göra saker utanför hemmet, till exempel att handla och träffa andra 
  • planera för och stötta dig i dina kontakter med sjukvård, myndigheter eller arbetsgivare.

Boendestödjaren har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad ni har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att förbättra din livskvalitet och stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. 

Vardag & boende Hälsa
Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.