Boendestöd för dig med funktionsnedsättning

Finns i: Sollentuna (Stockholms län)
Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera, kan ansöka om boendestöd.

Målet med boendestödet är att du ska må bättre och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

En handläggare beslutar om du kan få boendestöd. Sedan planerar du boendestödjaren stödet tillsammans, så att stödet passar dina behov. 

En boendestödjare kan hjälpa dig med praktiska sysslor hemma och att hitta rutiner i vardagen.

Du kan få stöd och hjälp att

 • skapa struktur och rutiner för att hålla ordning och sköta ditt hem
 • planera veckan
 • ta initiativ till aktiviteter utanför hemmet
 • gå till affären
 • göra bankärenden 
 • gå till läkaren 
 • kontakta sjukvård och myndigheter.

Det kan vara olika boendestödjare som kommer hem till dig.

Boendestödjaren har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad ni har pratat om.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Kräver anmälan
 • Kräver tidsbokning
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Boendestöd ingår i kommunens valfrihetssystem. Det betyder att du som har fått insatsen godkänd själv får välja vilket företag som ska ansvara för ditt stöd. Det får du göra först efter att ansökan om boendestöd har beviljats.

Du behöver alltså jämföra och bestämma dig för vilket företag och boendestöd du vill ha.

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att förbättra din livskvalitet och stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Vardag & boende Hälsa
Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.