Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Ett hållbart arbetsliv

Finns i: Ovanåker (Gävleborg)
Du som har psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut i arbete eller studier, kan få hjälp av Ett hållbart arbetsliv.

Hos Ett hållbart arbetsliv får du träffa en coach som hjälper dig att undersöka vad du vill göra.
Du får information och stöd för att börja arbeta, arbetsträna, studera eller någon annan form av sysselsättning.

Coachen hjälper dig att söka efter en arbetsplats som passar dig och kan också finnas med som stöd på arbetsplatsen eller i skolan. Detta sker så länge som du önskar och behöver.

Ett hållbart arbetsliv har också ett nära samarbete med sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och handläggare på kommunen. Du kan därför få stöd i olika myndighetskontakter.

Stödet du får är anpassat för dig och dina behov.

Målet med Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker är att du ska kunna arbeta, börja studera eller komma ut i någon annan sysselsättning.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Insatsen bygger på service, egen drivkraft, hög tillgänglighet och flexibilitet. 
Information om insatsen sprids genom förankring i Mysam-gruppen och styrgrupp för Trisam i Ovanåker. 

Insatsen är inte tidsbegränsad – arbetet fortsätter så länge individen har behov av och önskar stöd. Stödet är situationsanpassat och flexibelt utifrån individuellt behov med målsättning om att över tid trappas ned. Både deltagare och arbetsplats får stöd av coachen när det behövs.

Coacherna jobbar utifrån Individual Placement and Support (IPS) och Supported Employment (SE). Arbetsmodellen är utvecklad speciellt för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Liknande vägval

Kalahari i Harmånger

Nordanstig

Du som behöver träna på att arbeta kan göra det på Kalahari. På Kalahari finns också daglig verksamhet om du vill ha något att göra på dagarna.