Daglig verksamhet

Finns i: Ljusdal (Gävleborg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

I Ljusdals kommun finns daglig verksamhet hos Hantverkargården. 

Hantverkargården har sin verksamhet på olika ställen i Ljusdal. Du kan vara med i en verksamhet som passar just dig, beroende på dina önskemål, förutsättningar och intressen.

Du kan till exempel

  • baka och laga luncher
  • jobba med hantverk 
  • jobba i butik eller café
  • jobba med datorer
  • gå skogspromenader och vara ute i naturen
  • jobba utomhus med bland annat vedhantering och i trädgård
  • jobba på vandrarhem.

På hemsidan kan du läsa mer om de olika verksamheterna.

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Hofors

Hofors

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.