UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier genom projektet UNG - Ung Nu Gävleborg.

Projektet UNG - Ung Nu Gävleborg är för dig som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar. Du får stöd med målet att du ska börja studera, få ett jobb eller komma närmare arbetsmarknaden.

Du får ett stöd som passar just dig under så lång tid som du behöver det. 

Du kan vara med på aktiviteter utifrån teman som

  • personlig utveckling
  • arbetsmarknad
  • studie- och yrkesvägledning
  • hälsa.

Om det behövs får du stöd i att samordna olika insatser och kontakter med myndigheter.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

UNG finansieras av Europeiska socialfonden. Region Gävleborg är projektägare och Hofors kommun är medfinansiär.

Projektet pågår under perioden 1 september 2023 – 31 augusti 2026.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Hofors

Hofors

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.