Samtalsmottagningen Kraften

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
Du som är orolig för din eller närståendes användning av alkohol, narkotika eller spel om pengar, kan få stöd på Samtalsmottagningen Kraften.

På Samtalsmottagningen Kraften arbetar flera kuratorer. Samtal på Kraften kostar inget, det är gratis. Du kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt.

Hos Samtalsmottagningen Kraften får du råd och samtalsstöd så att du kan hålla dig nykter eller drogfri. Du kan också få samtal om spelberoende där du tillsammans med kurator pratar om din spelproblematik. Samtalsmottagningen Kraften arbetar enligt metoden “Fri från spelberoende”.
Även anhöriga kan få samtalsstöd på mottagningen.

Vi pratar om det som oroar dig och tillsammans hittar vi det stöd du behöver. Om det behövs kan vi ha möten online eller per telefon.

Du kan få

  • stödjande samtal
  • information och rådgivning
  • individuella samtal eller samtal för par eller grupp
  • anhörigstöd.

Det finns också gruppaktiviteter som du kan delta i.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Har tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Samtalsmottagningen Kraften är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Hälsoteken i Nordost

Göteborg

Du som vill förbättra din hälsa kan vara med på aktiviteter på Hälsoteken i Nordost.

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.

Villa Vägen ut! Karin

Göteborg

För dig som är kvinna med alkohol-, drog- eller läkemedelsberoende finns Villa Vägen ut! Karin.