Anhörigstöd

Finns i: Lilla Edet (Västra Götalandsregionen)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som gör din vardag lättare. Anhörigstödet kan också stötta dig så att du och din närstående mår bättre.

Du kan stötta en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet kan hjälpa dig att få

  • information och vägledning
  • någon att tala med
  • träffa andra i liknande situation
  • trivselaktiviteter och rekreation

De som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Det finns möjlighet till stöd via telefon eller online.

Anhörigstödet är gratis.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Har tidsbokning

Övrigt

Du kan få även hjälp med avlastning, som är ett biståndsprövat stöd och kräver individuell bedömning. 

Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.

Få stöd som anhörig

Grästorp

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.